PG "INFRA" Lease maakt het mogelijk!

Bouwen aan de toekomst

We staan voor een gigantische klus: 50.000 nieuwe wijkstations en 100.000 km aan ondergrondse kabels voor 2050. Dat is een hele prestatie, om dit even in perspectief te plaatsten is dit vergelijkbaar met elke maand een afstand van Groningen tot Maastricht aanleggen.

Bij PG Lease ondersteunen we deze projecten met praktische leaseoplossingen en advies over subsidies, die vooral van pas komen bij de aanschaf van emissievrije machines. Of je nu graafmachines of kabelleggers nodig hebt, wij hebben de kennis en de middelen om je project te ondersteunen.

We bieden verschillende leasevormen aan, zodat je altijd een optie vindt die past bij jouw situatie en behoeften. Samen pakken we deze uitdagingen aan.

Populaire subsidies

Om ondernemers financieel te ondersteunen biedt de overheid verschillende subsidies en regelingen. Vooral innovatieve en duurzame investeringen kunnen rekenen op veel (belasting)voordeel. Populaire subsidies en regelingen zijn :

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een initiatief van RVO om technologische innovatie binnen Nederlandse bedrijven aan te moedigen. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen van nieuwe fysieke producten, het verbeteren van productieprocessen, het creëren van nieuwe software of het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

De Innovatiebox is een fiscale regeling, specifiek in het leven geroepen om innoverende bedrijven te belonen voor hun inspanningen. Wanneer jouw onderneming omzet genereert uit innovatieve activiteiten, kan er aanzienlijk bespaard worden op de vennootschapsbelasting die over de gerelateerde winst moet worden afgerekend met de fiscus.

Ben je een mkb-ondernemer en wil je innoveren? Dan kan de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) interessant voor je zijn. Deze regeling bevordert innovatie binnen het mkb, zonder dat regiogrenzen een belemmering vormen.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die willen verduurzamen door te investeren in energiebesparende technieken en installaties, duurzame energie en het verlagen van de CO2 uitstoot.

De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen voor ondernemers die willen verduurzamen door te investeren in milieuvriendelijke technieken en installaties.

Ben je een Nederlandse mkb’er met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Zoek je financiële ondersteuning om je projecten in het buitenland te realiseren? Dan is de Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI subsidie) wellicht de juiste kans voor jou.

Als jouw bedrijf overweegt te investeren in zero-emissie trucks om bij te dragen aan de verduurzaming van de transportsector, dan biedt de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET) een interessante financiële tegemoetkoming. Deze subsidie dekt de meerkosten van een emissieloze truck in vergelijking met een dieselvrachtwagen, waardoor het prijsverschil tussen een klassieke dieseltruck en een emissieloze truck kleiner wordt.

De SSEB subsidie biedt financiële ondersteuning aan bouwbedrijven voor de aankoop en ombouw van bouwmachines en bouwvaartuigen naar emissievrije varianten. Daarnaast stimuleert de regeling innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van emissieloze bouwmachines en bijbehorende laadinfrastructuur.

De Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk EU-financieringsinstrument dat ontworpen is om strategische investeringen in infrastructuur te bevorderen om zo de groei, banen en concurrentievermogen binnen de Europese Unie te stimuleren. Het richt zich op drie kernsectoren: vervoer, energie, en digitaal/telecommunicatie, met als doel het bevorderen van slimme, duurzame en inclusieve groei.

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is opgezet voor amateursportorganisaties. Met deze regeling kunnen organisaties subsidie ontvangen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed die hun panden willen verduurzamen, biedt de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) nieuwe kansen. Vanaf 18 september 2023 kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen. Let wel, de regeling ondergaat op dit moment enkele wijzigingen. Zodra er meer details beschikbaar zijn, wordt deze informatie direct hier bijgewerkt.

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) regeling biedt ondernemers die hun productieproces energie-efficiënter maken of een innovatieve techniek ontwikkelen voor minder CO2-uitstoot een substantiële tegemoetkoming. Wanneer deze technieken in een pilotfase binnen het eigen bedrijf worden getest, kan tot 50% van de projectkosten worden vergoed door deze regeling.

Als je hernieuwbare energie gaat opwekken of CO2-reducerende technologieën gaat implementeren in je onderneming, kan je gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie ondersteunt projecten die de uitstoot van broeikasgassen kostenefficiënt verminderen en bijdragen aan het behalen van de emissiereductiedoelstellingen.

Als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden helpt mensen zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De Subsidieregeling praktijkleren biedt een tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Ben je een mkb’er met een prangende kennisvraag over de vernieuwing van je producten, productieprocessen of software? Met de MIT Kennisvoucher krijg je de kans om deze vragen te beantwoorden en tegelijkertijd innovatie te stimuleren. Deze waardevolle ‘waardebon’ stelt je in staat om de kosten voor het beantwoorden van je vraag bij een kennisinstelling voor een deel te dekken.

Het MIT Haalbaarheidssubsidieprogramma is een stimuleringsmaatregel van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) die bedrijven en organisaties ondersteunt bij het onderzoeken van de haalbaarheid van innovatieve projecten.

MIT R&D samenwerking is een instrument van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) dat bedrijven en organisaties ondersteunt bij het uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingsprojecten in samenwerking met andere partijen. Je kunt vanuit dit instrument ondersteuning ontvangen voor de vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst.

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers en particuliere commerciële verhuurders kan je jouw productieproces, gebouw of te verhuren woning verduurzamen. Dit kan onder andere gerealiseerd worden met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine.

infra-3
infra-2
infra-1

Waarom PG Lease?

Bij PG Lease willen we élke ondernemer de beste leaseoplossing bieden. Wij weten dat persoonlijke aandacht, naast onze expertise, cruciaal is om dit waar te maken.

Welke leasevormen zijn er?

Financial lease is een vorm van bedrijfsfinanciering voor een object. Je kunt zakelijke financial leasing het beste zien als een soort lening.

Financial lease + Voorfinanciering BTW is het zelfde als een bedrijfsfinanciering voor een object alleen betaal je de BTW per maand maar in plaats van in een keer. Je kunt deze  zakelijke financial leasing het beste zien als een soort lening.

Financial Lease met Flexibel Maandbedrag biedt ondernemers een unieke manier om te investeren in bedrijfsmiddelen zonder hun liquiditeit in gevaar te brengen. Deze leasevorm functioneert als een lening waarbij het object zelf als onderpand dient.

Operational Lease is voor de leaserijder die ontzorgt wil worden wat betreft zijn of haar vervoer. Alle gebruikskosten zijn in het contract opgenomen.

De kracht van de oplossing zit ‘m in de eenvoud: je verkoopt je machine(s) aan PG Lease en leaset deze vervolgens terug. Zo maak je werkkapitaal vrij voor groei.

Wanneer u als ondernemer graag een auto wilt leasen wordt de kans steeds groter dat standaard geldverstrekkers en leasemaatschappijen niet akkoord gaan met de financiering van uw bedrijfswagen. Als uw autolening elders niet is geaccepteerd, bijvoorbeeld door een negatieve BKR, lukt het bij ons in de meeste gevallen wel om uw zakelijke auto financieel te leasen.

Bij een Halal lease is heel erg belangrijk dat er geen rente is vermeld in het contract. Dat er duidelijkheid is wat de kosten zijn vooraf. Bij het Operational lease contract hebben wij de kosten van het leasen duidelijk omschreven en wordt niet gesproken over rente in het algemeen.

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om een goedkeuring te krijgen voor uw leaseaanvraag. Vanaf nu worden standaard leaseaanvragen met een investeringsbedrag tot €10.000,00 excl. B.T.W. automatisch beoordeeld!