Leasevormen

Sale and Leaseback (verkoop en lease terug)

Sale and Leaseback

Sale and  leaseback is een leasevorm waarmee je geld vrij maakt wat je eigenlijk al hebt, maar wat ‘vast’ zit in jouw machines. Met sale & lease back maak je dit geld vrij door het te verkopen aan de leasemaatschappij en terug te leasen. Zo blijven de machines dienstbaar in je onderneming. Het leuke aan sale & lease back is: je hebt eigenlijk meer in huis dan je denkt! De verkoopopbrengst betaal je aan PG Lease terug met een vast bedrag per maand voor een vooraf afgesproken periode. Aan het einde van die periode zijn de machines weer jouw eigendom.

Deze oplossing vereist dat PG Lease alles moet weten jouw materieel: van hoe snel iets slijt tot hoe groot de vraag ernaar is in de markt van gebruikt equipment. Daarom werken wij met specialisten die uit de industrie komen. Die kennis is cruciaal, want zo waarderen wij jouw materieel op dagwaarde. Voor deze waarde kopen wij jouw machines en met de verkoopopbrengst kun jij andere investeringen doen. De opbrengst wordt omgezet in een lease voor een bepaalde periode en maandelijkse leasetermijn. Zo werkt sale & lease back.

Waarom kiezen voor Sale and Leaseback?

Eigenlijk maak je gebruik van de financiële kracht van je onderneming. Veel ondernemers hebben overwaarde in materieel vloot. Deze overwaarde maakt PG Lease vrij in geld voor onder andere:

 • Het financieren van een bedrijfsovername
 • Werkkapitaal voor groei, want er zit meer geld in je debiteuren en voorraad
 • Eigen vermogen beschikbaar maken voor een dividenduitkering
 • Aflossing van kredietlijnen bij de bank
 • Investeringen in nieuwe machines of IT systemen
 • Aanbetalingen aan leveranciers
 

Is de dagwaarde van jouw vloot aanzienlijk hoger dan de onderliggende restant financiering of is de vloot helemaal financieringsvrij? Dan kun je de vloot of het financieringsvrije deel toerekenen aan een sale & lease back. Als de bank of een andere leverancier een pand- of eigendomsrecht op de machines heeft, moeten deze partijen een vrijgave van deze rechten geven. Bij PG Lease denken we graag met je mee over de mogelijkheden.

21

Hoe werkt het aanvragen van Sale and Leaseback?

Bij Sale and Leaseback staat het materieel van jouw onderneming centraal. Om een aanvraag te doen hebben wij allereerst een materieellijst nodig. Hierop staat per machine de volgende informatie:

 • Soort machine
 • Het merk en type
 • Bouwjaar van de machine
 • De draaiuren of de kilometerstand
 • Eventuele waardeverhogende specificaties
 • Foto’s van het materieel: de voorkant, achterkant, zijkanten, een foto van de cabine, kilometerstand en het chassis-, kenteken- of serienummer
 • De door jou vastgestelde dagwaarde en onderliggende restant financieringssom
 

Nadat we deze lijst hebben bekeken, beoordelen we of de maandtermijn betaalbaar is voor jouw onderneming. Hiervoor hebben we jaarcijfers, jouw identificatie en een juridisch organogram van jouw onderneming nodig. Daarna plannen we een afspraak in om een inspectie uit te voeren op jouw materieel door onze eigen taxateurs. Op basis van de uitkomst brengen we een offerte uit.

20

Samenvatting

Een Sale & Lease back-constructie is  een gunstige invloed hebben op de balans van een onderneming. Hier zijn enkele redenen waarom dit aantrekkelijk kan zijn voor bedrijven:

Voordelen van Sale and Leaseback:

 1. Verbeterde liquiditeit:

  • Door activa (zoals onroerend goed of apparatuur) te verkopen, komt er onmiddellijk contant geld beschikbaar. Dit kan worden gebruikt voor investeringen, het afbetalen van schulden of andere bedrijfsbehoeften.
 2. Geen toename van schulden:

  • In plaats van een lening aan te gaan, waarbij de schuld op de balans verschijnt, wordt het activum verkocht. Dit vermindert de passiva omdat er geen nieuwe lening of schuld wordt aangegaan.
 3. Balansoptimalisatie:

  • Het vermogen dat voorheen vastzat in activa, wordt omgezet in vlottende activa (contanten). Hierdoor kan de balans er gezonder uitzien, wat gunstig kan zijn bij kredietbeoordelingen of bij het aantrekken van investeerders.
 4. Vrijwaring van kapitaal voor kernactiviteiten:

  • Het vrijgekomen kapitaal kan opnieuw worden geïnvesteerd in de kernactiviteiten van het bedrijf, wat kan bijdragen aan groei en winstgevendheid.
 5. Kostenbeheersing:

  • De huurbetalingen zijn vaak voorspelbaar en kunnen budgettair gunstiger zijn dan de onzekere kosten verbonden aan het bezit van activa (zoals onderhoud en veroudering).

Nadelen en overwegingen:

 1. Langetermijnkosten:

  • Hoewel er op korte termijn liquiditeit vrijkomt, kunnen de totale leasekosten over de looptijd van het contract hoger zijn dan de kosten van het bezit van het activum.
 2. Afhankelijkheid:

  • Door belangrijke activa te leasen in plaats van te bezitten, wordt het bedrijf afhankelijk van de verhuurder. Verlengingsopties en leasevoorwaarden moeten zorgvuldig worden bekeken om toekomstige problemen te vermijden.
 3. Beperkte controle:

  • Het bedrijf verliest de volledige controle over het activum en moet zich houden aan de voorwaarden van het leasecontract.

Vergelijking met andere financieringsopties:

 • Lening/Schuld:

  • Voordelen: Geen verlies van eigendom, vaste looptijd en aflossingsschema.
  • Nadelen: Toename van schuldenlast, rentekosten, verplichte aflossingen die de kasstromen kunnen beïnvloeden.
 • Aandelenfinanciering:

  • Voordelen: Geen terugbetalingsverplichting, potentieel grotere kapitaalinjectie.
  • Nadelen: Verwatering van eigendom, winstdeling met aandeelhouders, mogelijk invloed op bedrijfsvoering door nieuwe aandeelhouders.


In samenvatting kan een Sale & Lease back-constructie een effectieve manier zijn om kapitaal vrij te maken zonder de balans te belasten met extra schulden. Het biedt ook een manier om activa efficiënter te gebruiken, maar het moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de langetermijnkosten en de strategische doelen van de onderneming.

Een sale-and-leaseback-transactie kan met verschillende synoniemen of alternatieve termen worden aangeduid. 

Hier zijn enkele andere woorden en zinnen die worden gebruikt om dit concept te beschrijven:

 • Verkoop en terug huur 
 • Verkoop met huurcontract
 • Terug leasen
 • Lease-back 
 • Verhuur na verkoop 
 • Sale-leaseback-regeling 
 • Asset recycling

Waarom PG Lease?

Bij PG Lease willen we élke ondernemer de beste leaseoplossing bieden. Wij weten dat persoonlijke aandacht, naast onze expertise, cruciaal is om dit waar te maken.