PG LEASE  vindt de vertrouwelijke behandeling van jouw persoonsgegevens erg belangrijk en zorgt er daarom voor dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van je verkrijgen en hoe onze website www.pglease.nl (hierna: de “Website”) gebruik maakt van cookies.

Waar hieronder wordt gerefereerd aan “PG LEASE ” wordt daarmee bedoeld PG LEASE   . en tevens alle aan PG LEASE   . gelieerde partijen. Om onze diensten aan je te kunnen aanbieden, werkt PG LEASE  nauw samen met derde partijen, zoals autodealers, onderhoudsbedrijven, intermediairs die je met ons in contact brengen, alsmede partijen die PG LEASE  helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging.

Cookie instellingen aanpassen

Artikel 1 – Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

PG LEASE  verzamelt (persoons)gegevens van:

1. bezoekers van onze Website;

2. zakelijke klanten en werkgevers;

3. werknemers van de zakelijke klanten en de eindgebruikers van de leaseauto’s (de bestuurders).              

Artikel 2 – Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

PG LEASE  verzamelt persoonsgegevens in onder meer de volgende situaties:

1. wanneer je de Website bezoekt;

2. wanneer je producten en/of diensten van PG LEASE  wenst af te nemen of afneemt;

3. wanneer je met PG LEASE  een leaseovereenkomst of een andere overeenkomst sluit;

4. wanneer jouw werkgever gegevens over je verstrekt, omdat je de leaseauto in het kader van jouw

 arbeidsovereenkomst ter beschikking krijgt;

5. wanneer je gebruik maakt van één of meer producten, zoals online platforms, applicaties en software, van PG LEASE  die het mogelijk maken om gegevens van je te verzamelen;

6. wanneer je contact opneemt met PG LEASE , bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of telefonisch.

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek Website

Op de Website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze Website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren,

maar ook om fraude te bestrijden. Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de Website cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie onder artikel 5 meer over het gebruik van cookies door PG LEASE .

Een leaseovereenkomst of andere overeenkomst met PG LEASE 

De gegevens die je in het kader van de (lease)overeenkomst aan PG LEASE  verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met je uit te voeren, daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om je te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst en/of de leaseauto die in het kader van deze leaseovereenkomst aan je ter beschikking is gesteld.

Contact met PG LEASE

Als je PG LEASE  om informatie verzoekt, verwerkt PG LEASE  de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die je via de Website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

(I) om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen jouw en PG LEASE  en (interne) registratie van de eindgebruikers van de leaseauto’s en bedrijfswagens;

(II) om de Website en de diensten van PG LEASE  te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;

(III) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

(IV) ongeval beheer;

(V) het beheer van verkeers- en parkeerboetes;

(VI) voor andere managementdoeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;

(VII) voor beveiliging van de Website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de Website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software). 

Artikel 4 – Proportionaliteitsvereiste

PG LEASE  verwerkt jouw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens, wanneer zij dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Artikel 5 – Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

PG LEASE  maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’.

PG LEASE  maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies. Hieronder leggen we uit wat deze cookies zijn en wat wij met deze cookies doen.

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de Website je op welk moment bezoekt. PG LEASE  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Marketing/tracking cookies

Wij kunnen gebruik maken marketing/tracking cookies om relevante advertenties te kunnen laten zien, op basis van webpagina’s die u bekeken hebt.

Sociale en externe cookies

Daarnaast vindt je op onze Website buttons naar social media, zoals Facebook en LinkedIn. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van code die door de social mediapartijen zelf wordt aangeleverd. De code van de social mediapartijen plaatsen cookies, zodat deze partijen u herkennen op het moment dat je iets van onze Website wilt delen. Ook kunnen er door derden advertenties op de Website worden geplaatst, deze derden plaatsen eveneens cookies om hun diensten optimaal te kunnen verlenen. Lees het privacybeleid van Facebook en LinkedIn voor meer informatie.

Weigeren cookies

Je kunt zelf beslissen of en welke cookies je wilt accepteren, of dat je wilt dat je browser een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Je zult daarvoor de instellingen van jouw browser moeten aanpassen. Iedere browser is anders, je kunt het beste de handleiding van jouw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.

Artikel 6 – Nieuwsbrief

Je kunt jouw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee je kunt afmelden.

Artikel 7 – Beveiliging

PG LEASE  hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Artikel 8 – Recht op inzage en verwijdering

Je kunt jouw gegevens te allen tijde bij PG LEASE  opvragen of ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Via de onderstaande button kun je ons een bericht sturen, zet in de omschrijving: verzoeken voor het wijzigen of verwijderen van mijn persoonsgegevens.

Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat PG LEASE  wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat PG LEASE  deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er wel rekening mee, dat nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.  

Stuur een bericht

Artikel 9 – Derden

Wij zullen je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen jou en PG LEASE , bijvoorbeeld in verband met de betaling, aflevering of onderhoud van de leaseauto;

2. PG LEASE  op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of

3. indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij PG LEASE  met als gevolg dat PG LEASE  persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Wij maken met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot jouw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

Op het moment dat jij klant wenst te worden, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources  . (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van jou en je onderneming.

Op het moment dat je een private lease wenst aan te gaan, verstrekken wij je gegevens eveneens aan EDR. EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid en onderzoek doen naar je contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door EDR, bekijk dan de mogelijkheden in het privacy statement van EDR.

Artikel 10 – Privacy policy derden

Op de Website van PG LEASE  tref je een aantal links aan naar andere Website. PG LEASE  kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy van de website die je bezoekt.

Artikel 11 – Bewaartermijn

PG LEASE  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat.

Artikel 12 – Contact PG LEASE

Als je vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met PG LEASE  via onderstaande button.

Neem contact op

Artikel 13 – Wijzigingen

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kun je vinden op de Website.